Tjenester

Taksthuset Viken skal gjennom høy kvalitet, kompetanse og uavhengighet være det foretrukne valget av takseringstjenester i Viken.

Om oss

Taksthuset Viken er et samlet kompetansehus med breddekunnskap innen taksering av fast eiendom. Våre takstingeniører innehar faglig kompetanse, erfaring og lokalkunnskap i store deler av Viken. Vi innehar yrkesstolthet og integritet i jobben som utføres. 

Tjenester

Landbruk
 • Verdsettelse av landbrukseiendom
  Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom basert på alle eiendommens bestanddeler. Vår lange erfaring som takstmann gjør oss til en trygg samarbeidspartner, når det kommer til dine behov for landbrukstakst. 
  Kontakt Mette eller Rolf for prisestimat.
 
 • Eierskifte
  Det viktigste å tenke på i forhold til eierskifte på landbrukseiendom er å starte tidlig. Vi ønsker å være din rådgiver fra start. Det er mye som må ordnes før overtakelse, både i forhold til eierskifte og salg på åpent marked.
  Kontakt Mette eller Rolf for prisestimat.
 
 • Driftsplaner
  Driftsplaner er 5-års planer for hvordan drift skal foregå på landbrukseiendommen. Driftsplaner må legges ved søknader om bistand og støtte. Med vår kompetanse får du hjelp til å lage en driftsplan som sikrer driften din de neste fem årene.
  Kontakt Mette eller Rolf for prisestimat.
Bolig
 • Verditakst
  Rapporten utarbeides på grunnlag av befaring av takstmann og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

  Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende. Rapportformen er egnet ifb. arveoppgjør, refinansiering mv.

  Det er verdt å merke seg at takstmann gjør en grundig teknisk analyse av boligen ved utarbeidelse av tilstandsrapport

  Pris: kr. 6 500 – 8 750,- (Tillegg for ekstra boenhet/hybel)

  Kontakt Lasse eller Robert

 • Tomtetakst
  Teknisk verdi av en bebygd tomt består av råtomtverdi, verdi på opparbeidelse av tomt og verdien av lokal infrastruktur. Utviklingsmuligheter for eiendommen er en viktig faktor og er ofte avgjørende for verdsettingen av tomten.

  Pris: kr. 8 750,-
  Kontakt Lasse eller Robert
 
 • Uavhengig kontroll
  Dette innebærer at en takstmann gjennomfører kontroll ved utførelsen av våtrommenes fuktsikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem kontrolleres.

  Pris: Ta kontakt med Robert for prisestimat.
 
 • Vedlikeholdsplan
  Ikke la verdien av boligmassen bli forringet grunnet vedlikeholdsmessig etterslep. Finn ut hva som må gjøres i dag og hva som må gjøres om 10 år. Med stadig mer ekstremvær utsettes boligene for mye mer slitasje enn før.

  Pris: Ta kontakt med Lasse eller Robert for prisestimat.
 
 • Droneinspeksjon
  Få full oversikt med hjelp av en droneinspeksjon. Droneinspeksjon er et fint verktøy for å utarbeide blant annet vedlikeholdsplaner og planlegging. Ved å oppdage skader på eiendommen før de utvikler seg til det verre.

  Pris: Ta kontakt med Lasse for prisestimat.
 
 • Overtakelsesforretning
  Ved overtagelse av ny bolig gjennomfører takstmann ofte en forhåndsbefaring før selve overtagelsen. Dette gjøres for å gi entreprenør muligheten til å utbedre feil før selve overtagelsen. Ved å få bistand fra en bygningskyndig, får du som en økt trygghet på at du får det du betaler for.

  Pris: Ta kontakt med Lasse eller Robert for prisestimat.
 
 • Tilstandsrapport (Tryggere bolighandel)
  (Leiligheter, bolig, fritidsbolig mv.) En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Tilstandsrapporten er utformet for å senke konfliktnivået i bolighandelen og gir forutsigbarhet. Rapporten bidrar til en tryggere bolighandel.

  Pris: 12 500 – 17 500,- (Diverse tillegg kan bli gjeldene).
  Kontakt Lasse eller Robert.
 
 • Reklamasjons-/skaderapport
  En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier. En befaring på stedet utføres av takstmann, som også i tillegg vurderer tilgjengelig teknisk dokumentasjon.

  Pris: Ta kontakt med Robert for prisestimat.
 
 • Byggelånsoppfølging
  Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der en takstmann besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.

  Pris: Ta kontakt med Lasse eller Robert for prisestimat.
 
 • Forhåndstakst
  En forhåndstaksten angir en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

  Pris: Fra kr. 10 000,- Kontakt Lasse eller Robert.

  Prisene på våre tjenester er avhengig av type takstobjekt, størrelse på takstobjekt, type oppdrag og reiseavstand. idsbruk er også avgjørende. Det anbefales at det innhentes pristilbud for å full kostnadsoversikt.

Hvem er vi?

Taksthuset Viken huser nøkkelpersoner innen bransjen og har fokusområder innenfor generell taksering, taksering av landbrukseiendommer, tilstandsanalyser i forbindelse med eierskifte, samt reklamasjons- og skadetakster. Vi har også god erfaring med å bistå forbruker, samt sameier/borettslag, med overtakelse av nybygg eller tilstandsanalyser av næringsbygg.

Våre takstingeniører har allsidig bakgrunn fra byggebransjen, skog- og landbruksfag, feiermester, samt salg av landbrukseiendommer. Vår allsidighet skal komme kunden til gode. 

Rolf Langeland i Taksthuset Viken

Rolf Langeland

Langeland Landbrukstakst og Rådgivning AS

Langeland Landbrukstakst og Rådgivning AS drives av Rolf og Heidi Langeland. Vi har spesialisert oss på ulike konsulenttjenester knyttet til grønne eiendommer. I tillegg bistår vi ved deling av landbrukseiendom etter jordloven, sakkyndig og meddommer i ulike saker.

Bakgrunn: Forstkandidat (Ås), bedriftsøkonom (BI) og Eiendomsmegler MNEF

Fagområder: Taksering av landbrukseiendommer, deling av landbrukseiendom etter jordloven, sakkyndig og meddommer i tvister knyttet til landbrukseiendommer, generell rådgivning

Nettside: https://landbruks-takst.no/

Mette Hågensen i Taksthuset Viken

Mette Hågensen

Viken Landbrukstakst AS

Mette Hågensen har over 30 års erfaring fra landbruket, både på den praktiske og administrative siden. Hun har utdannelse som agronom, erfaring med korn- og skogproduksjon, driver oppdrett av alpakka og hjort med eget godkjent nedskjæringsanlegg. Kombinert med arbeid i faglagene både lokalt og sentralt, erfaring fra Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgiving, og som sertifisert landbrukstakstmann fra Norsk Takst har Mette det perfekte grunnlaget for å hjelpe deg med verditaksering av landbrukseiendom, arealplanlegging ifm. byggesak, eierskifte og driftsplaner.

Bakgrunn: Agronom

Fagområder: Taksering av landbrukseiendommer, utarbeidelse av driftsplaner

Nettside: viken-landbrukstakst.no

Lasse Holm i Taksthuset Viken

Lasse Holm (Tegova Residental Valuer)

Holm takst og Eiendom AS

Jeg er en nøye og kvalitetsbevisst takstingeniør med høy integritet i jobben som utføres. Mitt arbeid preges av yrkesstolthet som kommer deg til gode. Selv har jeg mesterbrev i tømrerfaget, med en samlet erfaring fra bygge- og takstbransjen på ca. 13 år. Med min erfaring og arbeidsetikk vil du ha gode forutsetninger for å oppnå den beste rådgivningen til hva du måtte ha behov for, om det gjelder verdsettelse av eiendomsverdier eller en tryggere bolighandel.

Bakgrunn: Tømrermester

Fagområder: Boligtaksering, tilstandsrapporter, overtakelse av nybygg

Nettside: https://holmtakstogeiendom.no/

Robert Mathisen i Taksthuset Viken

Robert Mathisen

Konnerud Takst AS

Min bakgrunn som bygg- og feiermester gjør at jeg har god innsikt og stor forståelse for de fleste fagfelt i bolig- og byggebransjen. Videre er jeg utdannet takstingeniør ved universitetet i Stavanger. 

Bakgrunn: Tømrermester, feiermester

Fagområder: Boligtaksering, rådgivning, reklamasjoner, skadetakster, uavhengig kontroll i byggesaker, overtakelse av nybygg

Nettside: http://konnerudtakst.no/