Taksthuset Viken skal gjennom høy kvalitet, kompetanse og uavhengighet være det foretrukne valget av takseringstjenester i Viken.

Din takstmann i Drammen og Oslo

Taksthuset Viken er et samlet kompetansehus med breddekunnskap innen taksering av fast eiendom. Våre takstingeniører innehar faglig kompetanse, erfaring og lokalkunnskap i store deler av Viken. Vi innehar yrkesstolthet og integritet i jobben som utføres. 

Våre takseringstjenester

Landbruk
 • Verdsettelse av landbrukseiendom
  Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom basert på alle eiendommens bestanddeler. Vår lange erfaring som takstmann gjør oss til en trygg samarbeidspartner, når det kommer til dine behov for landbrukstakst. 
  Kontakt Mette for prisestimat.
 
 • Eierskifte
  Det viktigste å tenke på i forhold til eierskifte på landbrukseiendom er å starte tidlig. Vi ønsker å være din rådgiver fra start. Det er mye som må ordnes før overtakelse, både i forhold til eierskifte og salg på åpent marked.
  Kontakt Mette for prisestimat.
 
 • Driftsplaner
  Driftsplaner er 5-års planer for hvordan drift skal foregå på landbrukseiendommen. Driftsplaner må legges ved søknader om bistand og støtte. Med vår kompetanse som takstmann får du hjelp til å lage en driftsplan som sikrer driften din de neste fem årene.
  Kontakt Mette for prisestimat.
Næring

Verditaksering av næringseiendommer er et spesialfelt innen taksering av fast eiendom, hvor det stilles høye krav til både teknisk og økonomisk kompetanse. Inngående kjennskap til markedet, aktører og eiendomsrelaterte problemstillinger, samt forståelse av myndighetskrav, konjunkturer er også sentrale forhold. I tillegg må man inneha god juridisk forståelse.

Vi følger internasjonale takseringsprinsipper (European Valuation Standard), og alle oppdrag utføres med høy kompetanse, erfaring og integritet. Våre rapporter gir alltid en komplett analyse av alle relevante verdiparametere, eksempelvis normale salgspriser for bolig- og næringsbebyggelse, eiers kostnader, bygge-/anleggskostnader samt prosjektets risiko, både henført til avkastning og tid.

Taksering av næringseiendommer omfatter bebygget eiendom, utviklingseiendom, «green-field» – eiendom (ubebyggede tomteområder som kan bli omdannet til bolig- eller næringsområder), verdivurdering ifb. ekspropriasjon, tomtefeste og stripeavståelse.

Kontakt Lasse

Bolig
 • Verditakst
  Rapporten utarbeides på grunnlag av befaring av takstmann og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

  Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende. Rapportformen er egnet ifb. arveoppgjør, refinansiering mv.

  Det er verdt å merke seg at takstmann gjør en grundig teknisk analyse av boligen ved utarbeidelse av tilstandsrapport

  Pris: kr. 6 500 – 8 750,- (Tillegg for ekstra boenhet/hybel)

  Kontakt Lasse, Robert eller Tom

 • Tomtetakst
  Teknisk verdi av en bebygd tomt består av råtomtverdi, verdi på opparbeidelse av tomt og verdien av lokal infrastruktur. Utviklingsmuligheter for eiendommen er en viktig faktor og er ofte avgjørende for verdsettingen av tomten.

  Pris: kr. 8 750,-
  Kontakt Lasse, Robert eller Tom
 
 • Uavhengig kontroll
  Dette innebærer at en takstmann gjennomfører kontroll ved utførelsen av våtrommenes fuktsikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem kontrolleres.

  Pris: Ta kontakt med Robert eller Tom for prisestimat.
 
 • Vedlikeholdsplan
  Ikke la verdien av boligmassen bli forringet grunnet vedlikeholdsmessig etterslep. Finn ut hva som må gjøres i dag og hva som må gjøres om 10 år. Med stadig mer ekstremvær utsettes boligene for mye mer slitasje enn før.

  Pris: Ta kontakt med Lasse, Robert eller Tom for prisestimat.
 
 • Droneinspeksjon
  Få full oversikt med hjelp av en droneinspeksjon. Droneinspeksjon er et fint verktøy for å utarbeide blant annet vedlikeholdsplaner og planlegging. Ved å oppdage skader på eiendommen før de utvikler seg til det verre.

  Pris: Ta kontakt med Lasse eller Tom for prisestimat.
 
 • Overtakelsesforretning
  Ved overtagelse av ny bolig gjennomfører takstmann ofte en forhåndsbefaring før selve overtagelsen. Dette gjøres for å gi entreprenør muligheten til å utbedre feil før selve overtagelsen. Ved å få bistand fra en bygningskyndig, får du som en økt trygghet på at du får det du betaler for.

  Pris: Ta kontakt med Robert eller Tom for prisestimat.
 
 • Tilstandsrapport (Tryggere bolighandel)
  (Leiligheter, bolig, fritidsbolig mv.) Ved en tilstandsrapport skriver takstmann en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Tilstandsrapporten er utformet for å senke konfliktnivået i bolighandelen og gir forutsigbarhet. Rapporten bidrar til en tryggere bolighandel.

  Pris: 12 500 – 17 500,- (Diverse tillegg kan bli gjeldene).
  Kontakt Lasse, Robert eller Tom
 
 • Reklamasjons-/skaderapport
  En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier. En befaring på stedet utføres av takstmann, som også i tillegg vurderer tilgjengelig teknisk dokumentasjon.

  Pris: Ta kontakt med Robert eller Tom for prisestimat.
 
 • Byggelånsoppfølging
  Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der en takstmann besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.

  Pris: Ta kontakt med Lasse, Robert eller Tom for prisestimat.
 
 • Forhåndstakst
  En forhåndstaksten angir en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

  Pris: Fra kr. 10 000,- Kontakt Lasse, Robert eller Tom.

  Prisene på våre tjenester er avhengig av type takstobjekt, størrelse på takstobjekt, type oppdrag og reiseavstand. idsbruk er også avgjørende. Det anbefales at det innhentes pristilbud for å full kostnadsoversikt.
Arkitekttjenester / søknader
 • Byggesøknad
  Byggesøknader/byggesaker: Vi tar jobben som ansvarlig søker. Utarbeidelse av byggesøknader, delesaker, seksjonering og veiledning i søknadsprosess. 
  Kontakt Tom
 • Teknisk tegning
  Vi tegner boliger, garasjer, tilbygg/ombygging, m.m Utarbeider både ideskisser, byggesøknadstegninger og arbeidstegninger. Vi leverer tegninger av kvalitet tilpasset etter det du har behov for og ønsker.
  Kontakt Tom
 • Prosjektering
  Utforming av tiltak, beregninger og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon. Som takstmann kan vi hjelpe deg med både energiberegning og energimerking. Vi tilbyr også prosjektering av våtrom og vedlikeholdsplanlegging.
  Kontakt Tom
 • Energirådgiver
  Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvilke energitiltak du bør gjennomføre ved din bolig. Våre ansatte setter sammen konkrete energitiltak som du bør opprettholde.
  Kontakt Tom

Et allsidig taksthus

Taksthuset Viken huser nøkkelpersoner innen bransjen og har fokusområder innenfor generell taksering, taksering av landbruks- og næringseiendommer, utviklingstomter, tilstandsanalyser samt reklamasjons- og skadetakster. I tillegg har vi inngående kompetanse innenfor byggesøknad, søknadsprosesser med jord- og konsesjonslov, teknisk tegning og prosjektering av bygninger. Vi har også gode erfaringer med å bistå forbruker, samt sameier/borettslag, med overtakelse av nybygg, tilstandsanalyser av næringsbygg og energirådgivning av boliger.

Våre takstingeniører har allsidig bakgrunn fra byggebransjen, byggesakshåndtering i kommune, skog- og landbruksfag, samt feiermester. Vår allsidighet skal komme kunden til gode. Se vår prisliste her.

Mette Hågensen i Taksthuset Viken

Mette Hågensen

Viken Landbrukstakst AS

Mette Hågensen har over 30 års erfaring fra landbruket, både på den praktiske og administrative siden. Hun har utdannelse som agronom, erfaring med korn- og skogproduksjon, driver oppdrett av alpakka og hjort med eget godkjent nedskjæringsanlegg. Kombinert med arbeid i faglagene både lokalt og sentralt, erfaring fra Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgiving, og som sertifisert landbrukstakstmann fra Norsk Takst har Mette det perfekte grunnlaget for å hjelpe deg med verditaksering av landbrukseiendom, arealplanlegging ifm. byggesak, eierskifte og driftsplaner.

Bakgrunn: Agronom

Fagområder: Taksering av landbrukseiendommer, utarbeidelse av driftsplaner

Nettside: viken-landbrukstakst.no

Robert Mathisen i Taksthuset Viken

Robert Mathisen

Konnerud Takst AS

Min bakgrunn som bygg- og feiermester gjør at jeg har god innsikt og stor forståelse for de fleste fagfelt i bolig- og byggebransjen. Videre er jeg utdannet takstingeniør ved universitetet i Stavanger. 

Bakgrunn: Tømrermester, feiermester

Fagområder: Boligtaksering, rådgivning, reklamasjoner, skadetakster, uavhengig kontroll i byggesaker, overtakelse av nybygg

Nettside: http://konnerudtakst.no/

Tom Gaathaug

Buskerud Byggrådgivning AS

Buskerud Byggrådgivning AS ble etablert i 2017 og drives av Tom Gaathaug.

Tom er utdannet tømrer med mesterbrev og fagskoleingeniør/byggteknikker fra teknisk fagskole og har over 20 års erfaring fra byggebransjen og lang erfaring med utarbeidelse av byggesøknader inkludert 10 år som kommunal saksbehandler. Sentral godkjenning tiltaksklasse 1 for SØK, PRO (arkitektur, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og miljøsanering) UTF (tømrer, mur, betong) og KONTROLL (uavhengig kontrollerende våtrom og lufttetthet).

Bakgrunn: Tømrermester og fagskoleingeniør

Fagområder: Byggesøknader/ansvarlig søker, teknisk tegning, prosjektering, boligtaksering, tilstandsrapporter, Reklamasjon- og skadetaksering, uavhengig kontroll, trykktesting, termografering, byggelånsoppfølging, overtakelse av nybygg, oppfølging av ditt byggeprosjekt og generell rådgivning.

Nettside: www.bbrgas.no

Portrett av Lasse Holm

Lasse Holm (Tegova Residental Valuer)

Holm takst og Eiendom AS

Jeg er en nøye og kvalitetsbevisst takstingeniør med høy integritet i jobben som utføres. Mitt arbeid preges av yrkesstolthet som kommer deg til gode. Selv har jeg mesterbrev i tømrerfaget, med en samlet erfaring fra bygge- og takstbransjen på ca. 15 år. Med min erfaring og arbeidsetikk vil du ha gode forutsetninger for å oppnå den beste rådgivningen til hva du måtte ha behov for, om det gjelder verdsettelse av eiendomsverdier eller en tryggere bolighandel.

Forfatter av: 📗 «Boligkjøper guiden» og 📘 «Boligselger guiden» – De avgjørende guidene for en tryggere bolighandel. 🏠 Se mer: https://holmtakstogeiendom.no/produktkategori/e-bok/

Bakgrunn: Tømrermester

Fagområder: Boligtaksering, tilstandsrapporter, rådgivning, verdivurdering av næringseiendommer, tomtevurderinger og verdivurdering av utbygningspotensiale 

Nettside: https://holmtakstogeiendom.no/

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle